1-37

1-37

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 28 MAART 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
OVERLIJDEN VAN OUD-SENATOREN :
WETSONTWERP (Beraadslaging) :
MONDELINGE VRAGEN :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
NATIONALE EVALUATIECOMMISSIE INZAKE ZWANGERSCHAPSAFBREKING :
WETSVOORSTEL (Indiening) :