1-44

1-44

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 9 MEI 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
VERZOEKSCHRIFT :
EVOCATIE :
STRIJD TEGEN RACISME, VREEMDELINGENHAAT EN ANTISEMITISME :
HULDE TER NAGEDACHTENIS AAN ZIJNE EMINENTIE KARDINAAL SUENENS :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSVOORSTELLEN (Verwijzing) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Stemmingen) :
HERZIENING VAN DE GRONDWET (Stemmingen) :
MOTIES (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :