1-149

1-149

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 10 DECEMBER 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
EUTHANASIEDEBAT (Hervatting) :
HULDE AAN MEVROUW BRIBOSIA-PICARD :