1-127

1-127

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 10 JULI 1997


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE (Bespreking) :