1-126

1-126

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN MAANDAG 7 JULI 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van een koninklijk besluit.
  2. Hof van Cassatie.
WETSONTWERP (Bespreking en stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :