1-125

1-125

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 3 JULI 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Instituut voor de Nationale Rekeningen.
  3. Nationale Delcrederedienst.
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
REGELING DER WERKZAAMHEDEN :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WELKOM AAN EEN DELEGATIE VAN AUSTRALISCHE PARLEMENTSLEDEN :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :