1-124

1-124

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 3 JULI 1997


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :