1-121

1-121

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 25 JUNI 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
NON-EVOCATIES :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :