1-119

1-119

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 JUNI 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELING :
EVOCATIE :
WERVINGSCOLLEGE DER MAGISTRATEN :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening ­ Opnieuw verzending naar de plenaire vergadering) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :