1-118

1-118

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 JUNI 1997


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
VOORSTEL VAN ADVIES (Bespreking) :
OPRICHTING IN BELGIË VAN EEN CENTRUM VOOR VERDWENEN KINDEREN :
HULDE AAN DE NAGEDACHTENIS VAN DE HEER EDMOND LEBURTON, MINISTER VAN STAAT :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :