1-109

1-109

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 22 MEI 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van een koninklijk besluit.
  2. Arbitragehof.
  3. Europees Parlement.
  4. Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.
  5. Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek.
EVOCATIES :
NON-EVOCATIE :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :