1-107

1-107

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 15 MEI 1997


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :