1-104

1-104

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 24 APRIL 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Overzending van koninklijke besluiten.
  3. Beleidsnota.
WETSVOORSTEL (Verwijzing) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :
VOORSTEL (Indiening en inoverwegingneming) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Hervatting van de bespreking) :
VOORSTELLEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
WETSVOORSTEL (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
VOORSTELLEN (Stemmingen) :