1-102

1-102

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 17 APRIL 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELINGEN :
  1. Hof van Cassatie.
  2. Arbitragehof.
  3. Europees Parlement.
  4. Overzending van koninklijke besluiten.
  5. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
NON-EVOCATIE :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Intrekking) : (1) en (2).
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :