1-101

1-101

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 27 MAART 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van koninklijke besluiten.
  2. Arbitragehof.
  3. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
EVOCATIE :
NON-EVOCATIES :
RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD (Wijziging van de samenstelling) :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
WETSONTWERP (Stemming) :
TOESTAND IN ZAÏRE (Mededeling van de minister van Buitenlandse Zaken en van de minister van Landsverdediging) :
WENSEN VAN DE VOORZITTER :