1-99

1-99

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DINSDAG 18 MAART 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van een koninklijk besluit.
  2. Economische overheidsbedrijven.
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :