1-71

1-71

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 7 NOVEMBER 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Unicef.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijziging) :
EVOCATIE :
VERZOEKSCHRIFTEN :
SLACHTOFFERBELEID :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Verwijzing) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WELKOM AAN EEN PARLEMENTAIRE DELEGATIE UIT KIRGIZSTAN :
HULDE AAN MEVROUW CANTILLON BIJ DE GEBOORTE VAN HAAR ZOON :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Stemmingen) :
MOTIES (Stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :