1-51

1-51

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 13 JUNI 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
  1. Kamer van volksvertegenwoordigers.
  2. Evocatie.
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Assemblée van de Westereuropese Unie.
VERZOEKSCHRIFT :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
WETSONTWERP (Verwijzing) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
MOTIES (Stemmingen) :
WETSONTWERP (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :