1-96

1-96

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 6 MAART 1997


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :