1-95

1-95

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van koninklijke besluiten.
  2. Hof van Cassatie.
  3. Arbitragehof.
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
HERZIENING VAN DE GRONDWET (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Vraag om advies aan de Raad van State) :
WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek.
HERZIENING VAN DE GRONDWET (Stemmingen) :
VOORSTELLEN (Stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :