1-93

1-93

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 20 FEBRUARI 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van een koninklijk besluit.
  2. Arbitragehof.
  3. Raad voor de Mededinging.
  4. Verslag over de tenuitvoerlegging van het overgangsstelsel van de BTW.
  5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
HERZIENING VAN DE GRONDWET :
WETSVOORSTELLEN (Hervatting van de bespreking van artikelen en stemmingen) :
MOTIE (Stemming) :
HERZIENING VAN DE GRONDWET (Stemming) :