1-66

1-66

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 24 JULI 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

MEDEDELING :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
WETSONTWERP (Evocatieprocedure) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :