1-91

1-91

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 6 FEBRUARI 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
NON-EVOCATIE :
VERZOEKSCHRIFT :
WETSONTWERP (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :