1-90

1-90

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 30 JANUARI 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELING :
WETSVOORSTELLEN (Verwijzing) :
VRAAG OM UITLEG (Intrekking) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
ONTWERP VAN BIJZONDERE WET (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP (Stemming) :
MOTIES (Stemming) :
ONTWERP VAN BIJZONDERE WET (Stemming) :