1-89

1-89

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 29 JANUARI 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Wereldvrouwenconferentie in Peking 1995.
EVOCATIE :
WETSONTWERP (Evocatieprocedure) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
MEDEDELING VAN DE VOORZITTER :