1-87

1-87

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 16 JANUARI 1997


NAMIDDAG (Tweede vergadering)


INHOUDSOPGAVE :

VERZOEKSCHRIFT :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
HERZIENING VAN DE GRONDWET :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :