1-84

1-84

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 9 JANUARI 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
 1. Arbitragehof.
 2. Europees Parlement.
 3. Raad van Europa.
 4. Assemblee van de Westeuropese Unie.
 5. Herverdeling van de arbeid in de openbare sector.
 6. Nieuw convergentieprogramma van België.
 7. Nationale Instelling voor Radio-Actief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).
VERZOEKSCHRIFTEN :
OVERLIJDEN VAN OUD-SENATOREN :
KONINKLIJKE BESLUITEN (Overzending) :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
 1. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
 2. het Protocol inzake het doorgaand treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
 3. de bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
 4. het Protocol inzake de oprichting van een Tripartiet Intergouvernementeel Comité,
 5. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
 6. het Protocol inzake het doorgaand treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
 7. de bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
 8. het Protocol inzake de oprichting van een Tripartiet Intergouvernementeel Comité,