1-94

1-94

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 27 FEBRUARI 1997


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
HERZIENING VAN DE GRONDWET (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :