1-82

1-82

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN VRIJDAG 20 DECEMBER 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Vaste Commissie voor Taaltoezicht.
KONINKLIJKE BESLUITEN (Overzending) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VOORDRACHT VAN EEN DUBBELTAL VOOR EEN AMBT VAN RECHTER IN HET ARBITRAGEHOF :
WETSVOORSTELLEN, WETSONTWERPEN, DOTATIE
(Stemmingen) :
WENSEN :
MOTIE (Stemming) :