1-81

1-81

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 DECEMBER 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Europees Parlement.
  2. Centrale Raad voor het bedrijfsleven.
  3. Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
  4. Evolutie van de land- en tuinbouweconomie.
  5. Uitkeringen aan gehandicapten.
VERZOEKSCHRIFTEN :
VOORSTEL (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
DOTATIE VAN DE SENAAT ­ UITGAVEN VAN HET DIENSTJAAR 1995, BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1996 EN BEGROTINGSRAMINGEN VOOR HET DIENSTJAAR 1997 :