1-80

1-80

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 DECEMBER 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
PROBLEMATIEK VAN DE NMBS (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :