1-79

1-79

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 18 DECEMBER 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
KONINKLIJKE BESLUITEN (Overzending) :
MOTIE (Intrekking) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
WETSONTWERP EN WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :