1-76

1-76

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 28 NOVEMBER 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Rekenhof.
  3. Europees Parlement.
  4. Gebruik der talen bij het leger.
VERZOEKSCHRIFTEN :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
WETSONTWERP EN WETSVOORSTEL (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VRAAG OM UITLEG (Intrekking) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :