1-75

1-75

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 21 NOVEMBER 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
VERZOEKSCHRIFT :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WELKOM AAN EEN DELEGATIE VAN DE DOMINIKAANSE REPUBLIEK :
WETSVOORSTEL (Terugzending naar de commissie) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :