1-73

1-73

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 14 NOVEMBER 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP EN WETSVOORSTEL (Terugzending) :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :
BELANGENCONFLICT TUSSEN HET VLAAMS PARLEMENT EN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS INZAKE HET BIJ DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS INGEDIENDE WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JULI 1948 TOT OPRICHTING VAN DE BELGISCHE DIENST VOOR DE BUITENLANDSE HANDEL :
MOTIE VAN ORDE :
WETSONTWERP EN WETSVOORSTEL (Bespreking) :
BELANGENCONFLICT TUSSEN HET VLAAMS PARLEMENT EN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS INZAKE HET BIJ DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS INGEDIENDE WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 16 JULI 1948 TOT OPRICHTING VAN DE BELGISCHE DIENST VOOR DE BUITENLANDSE HANDEL (Stemmingen) :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Stemmingen) :
MOTIES (Stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :