1-70

1-70

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 24 OKTOBER 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Europees Parlement.
  2. Arbitragehof.
  3. Parlement wallon .
  4. Brusselse Hoofdstedelijke Raad.
  5. Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
  6. Assemblée de la Commission communautaire française .
  7. Bestrijding van de mensenhandel.
  8. Verdrag inzake de rechten van het kind.
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
BELANGENCONFLICT :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Verwijzing) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Evocatieprocedure ­ Bespreking ­ Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :