1-69

1-69

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 17 OKTOBER 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Koninklijke boodschap.
  2. Arbitragehof.
  3. Raad van State.
  4. Europees Parlement.
  5. Verslag van de Regering.
OVERLIJDEN VAN EEN SENATOR :
WERVINGSCOLLEGE DER MAGISTRATEN :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Evocatieprocedure ­ Bespreking en stemming) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
MOTIES (Stemmingen) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
MOTIE VAN ORDE :
BELANGENCONFLICT :
WETSONTWERP (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :