1-68

1-68

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DINSDAG 8 OKTOBER 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 1996-1997 :
BENOEMING VAN HET VAST BUREAU :
MEDEDELING VAN DE VOORZITTER :
TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
SAMENSTELLING VAN EEN ONDERZOEKSCOMMISSIE :
BUREAUS VAN DE COMMISSIES :
EVOCATIE :
MEDEDELINGEN :
  1. Europees Parlement.
  2. Arbitragehof.
  3. Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft en Vlaams Parlement.
  4. Centrale Raad voor het bedrijfsleven.
  5. Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsonderbreking.
  6. Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.
  7. Instituut voor de nationale rekeningen.
  8. Deposito- en Consignatiekas.
  9. Controledienst voor de verzekeringen.
  10. Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :