1-59

1-59

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 JULI 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
  1. Kamer van volksvertegenwoordigers ­ Evocaties.
  2. Non-evocaties.
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Nationale Arbeidsraad.
  4. Nationale Delcrederedienst.
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VOORSTEL (Bespreking) :
WERVINGSCOLLEGE DER MAGISTRATEN :
HULDE AAN DE SLACHTOFFERS VAN DE LUCHTRAMP NABIJ EINDHOVEN :
HULDE AAN KOLONEL DES TOUCHES, MILITAIR BEVELHEBBER VAN HET PALEIS DER NATIE :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Stemmingen) :
VOORSTEL (Indiening) :