1-58

1-58

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 JULI 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :