1-57

1-57

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 10 JULI 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELING :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijziging) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Verwijzing naar de commissie) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
NATIONALE EVALUATIECOMMISSIE INZAKE ZWANGERSCHAPSAFBREKING :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
WETSONTWERP (Evocatieprocedure) :
WETSONTWERP (Stemming) :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAAG OM UITLEG (Indiening) :