1-62

1-62

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DINSDAG 23 JULI 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

WETSONTWERP (Evocatieprocedure) :