1-55

1-55

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 3 JULI 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
  1. Kamer van volksvertegenwoordigers.
  2. Evocatie.
  3. Non-evocaties.
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.
  4. Centrale Raad voor het bedrijfsleven.
  5. Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen.
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :