1-53

1-53

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 27 JUNI 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN (Evocatieprocedure) :