1-52

1-52

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 26 JUNI 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
  1. Kamer van volksvertegenwoordigers.
  2. Evocatie.
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Amortisatiekas.
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERP (Evocatieprocedure) :
WETSONTWERP EN VOORSTELLEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :