1-47

1-47

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 5 JUNI 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
  1. Kamer van volksvertegenwoordigers.
  2. Non-evocaties.
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Economische overheidsbedrijven.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijzigingen) :
WETSVOORSTEL (Intrekking) :
WETSONTWERP (Evocatieprocedure) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :