1-46

1-46

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 23 MEI 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELING :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1), (2) en (3).
MONDELINGE VRAGEN :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Bespreking) :
WELKOM AAN EEN DELEGATIE UIT OEKRAINE :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :