1-45

1-45

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 22 MEI 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
  1. Kamer van volksvertegenwoordigers.
  2. Evocaties.
  3. Non-evocatie.
MEDEDELING :
PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA EN ASSEMBLEE VAN DE WESTEUROPESE UNIE :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :