1-42

1-42

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 25 APRIL 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.
  4. Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit.
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Stemming) :
MOTIE (Stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERP (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :