1-34

1-34

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 21 MAART 1996


NAMIDDAG (Tweede vergadering)


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
ONTWERP VAN MEMORANDUM OVER DE INTERGOUVERNEMENTELE CONFERENTIE VAN 1996 (Stemmingen) :
MOTIES (Stemmingen) :